November 25, 2019

Mengenal Hak Guna Bangunan (HGB)

PENGERTIAN HGB HGB adalah adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan diatas tanah/lahan yang bukan miliknya sendiri. Terdapat 3 (tiga) jenis hak atas tanah yang